Bedrijfsbezoek bij Randstad Participatie in Rotterdam

maandag 22 juli 2019

Een ander tof bedrijf waar een bedrijfsbezoek heeft plaatsgevonden is Randstad Participatie in Rotterdam. Randstad is een bekende naam voor velen en Randstad Participatie klinkt waarschijnlijk onbekender. Dit is onderdeel van Randstad Hr Solutions en richt zich op werkzoekenden die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt en zo ook mensen met een verstandelijke, lichamelijke, visuele of auditieve beperking, mensen die langdurig ziek zijn geweest of in de bijstand zitten en hieruit willen. Randstad Participatie is een nieuw onderdeel dat met de komst van de participatiewet is opgericht.

Niki en Kim zijn de dames die dit bezoek mochten gaan ondernemen, ze waren erg benieuwd naar het participatie traject en hadden veel zin in het bezoek.
Het koppel arriveerde op het terrein en ze kwamen hier met de park shuttle waarbij je elektrisch en zonder geleide reel of chauffeur rijdt.

Ze werden ontvangen door Laura van der Hilst, zij is senior Adviseur Randstad Participatie. Samen liepen ze via de receptie de werkruimte binnen. Deze ruimte is een plek waarin zich kantoortuinen bevinden, een open ruimte zonder muren waarin verschillende bureaus staan. De mensen die hier werken zijn hier niet elke dag want ze werken flexibel op verschillende kantoren. De verschillende Labels van Randstad werken hier samen, zo blijft iedereen met elkaar verbonden, flexibel en actief. In één van de overlegruimtes die wel afgesloten is gaan ze met elkaar in gesprek.

Laura werkt al een lange tijd bij Randstad en sinds 1 jaar is zij nu ook actief bij participatie en is hier erg bevlogen over. Zij en vele collega’s gaan voor deze doelgroep opzoek naar een passende baan in een bedrijf waarin zij zowel in de werkzaamheden als in het bedrijf goed kunnen passen.

Het koppel was erg benieuwd hoe het Participatie onderdeel tot stand is gekomen en hoe het in zijn werk gaat en Laura legde dit alles graag aan hen uit en begon bij het begin. Met de start van de participatiewet is ook Randstad Participatie van start gegaan en gingen zij met een eerste klant aanvraag aan de slag.

Randstad Participatie werkt met bedrijven en met kandidaten en zorgen voor een gedegen match hiertussen. Voor beide partijen werkt het traject anders, de ene partij (het bedrijf) heeft een vacature en de andere partij (de kandidaat) zoekt een passende baan.

Vanuit het bedrijf begint het dus bij de vacature die zij hebben en hiermee met hen contact opnemen. Vanuit hier gaan ze op gesprek bij het bedrijf. Van te voren wordt deze vacature goed bekeken en aangepast voor de doelgroep. Tijdens het wervingsproces worden er vaak nog aanpassingen gedaan om de vacature passend te maken voor de kandidaat.
Afhankelijke van de vraag en situatie wordt er ook een werkplek analyse gemaakt. Daarin wordt goed gekeken waar de kansen en mogelijkheden liggen binnen het bedrijf, bijvoorbeeld of de locatie toegankelijk is. Daarna volgt er ook nog een functie analyse, dit is een analyse van de vacature om te zien waar de kansen en mogelijkheden zitten om aan te sluiten bij toekomstige kandidaten.
Dit is het proces voor een bedrijf. Natuurlijk is er ook een proces voor de kandidaat, dit start vanuit de eigen bucket (caseload) net het grote netwerk van partners zoals Gemeenten, UWV en verschillende bureaus en (gespecialiseerde) stichtingen.

Na het aanmelden volgt er een persoonlijke intake en wordt de kandidaat in het systeem gezet. Daardoor kom je terecht in een pool met beschikbare kandidaten en zodra er een vacature is wordt er gekeken wie vanuit de kandidaten pool hierbij zou matchen.
Als er een match is dan vult de kandidaat een en gaat diegene met een jobcoach naar het sollicitatiegesprek. De jobcoach is erbij als begeleider.Als het bedrijf en de kandidaat akkoord zijn dan mag de kandidaat beginnen met 2 maanden proef werken. Dit is zowel voor het bedrijf als de kandidaat en ook voor de medewerkers om te ervaren hoe dit is. Hierna wordt er met elkaar bekeken of dit de juiste plek is en het voor iedereen werkt.

Soms als er een vacature is en er geen passende kandidaat in de pool is dan vragen ze weleens binnen een ander netwerk of er geschikte kandidaten zijn, zoals Stichting Autisme.

Voor Randstad Participatie is de motivatie van de bedrijven en de kandidaten erg belangrijk en vragen ze deze ook echt uit. Ook kijken ze naar de kansen en mogelijkheden, nemen de tijd voor de kandidaten en behandelen hen gelijkwaardig en met respect. Ze kijken of en waar een diegene ondersteuning wilt en geven begeleiding in het proces. Vaak wordt er als de kandidaat gestart is ook nog een directe leidinggevende gecoacht rondom de omgang en het werken met hem of haar.

Randstad Participatie heeft een landelijk dekking en is in drie regio’s actief met drie managers en tweeëntwintig adviseurs.

Met veel energie ben ik het gesprek uitgelopen en ik vind het mooi om te zien dat er steeds meer van dit soort projecten en initiatieven zijn’

Niki, Kim en Laura zijn intensief met elkaar in gesprek en delen ook voorbeelden en ervaringen met elkaar. Zo raken ze in gesprek rondom gesprekken die Kim en Niki met elkaar gehad hebben, bijvoorbeeld rondom grenzen aan geven en kritisch naar je omgeving kijken wie je energie geeft en wie bijvoorbeeld niet. Laura benoemt hierin ook dat zij een bewuste keuze heeft gemaakt door te kiezen voor haar functie bij Randstad Participatie. Zij krijgt hier energie van, vindt het fijn om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kandidaat en om het bedrijf te adviseren en begeleiden in de werving en plaatsing.
Ze konden dus met elkaar beamen dat de balans in energie een belangrijk thema is in alle drie hun leven. Dit was een mooie overeenkomst en een waardevolle toevoeging binnen de ontmoeting. Het was een open en eerlijk gesprek.

Naast de letterlijke overeenkomst tussen Niki, Kim en Laura rondom balans in energie waren er nog meer overeenkomsten in de werkwijze van Randstad Participatie en Conn-act zoals :
- Het kijken naar de mogelijkheden en kansen;
- Het gelijkwaardige contact en in de waarde laten en met respect behandelen;
- Juiste motivatie om mee te doen.

‘Graag wil ik benadrukken dat een bedrijfsbezoek echt bijdraagt aan het verbreken van de beeldvorming over jongeren met een beperking en dat veel bedrijven juist een verkeerd beeld hebben. De doelgroep is vaak voor mensen onbekend is en dit bezoek kan de drempel zeker verlagen en beeldvorming doorbreken.'

Aan het eind van het gesprek gaf Laura ook aan dat ze het een prettig en erg leuk gesprek had gevonden. Er waren persoonlijke ervaringen gedeeld door het koppel en door haarzelf en dit had haar verrast en vond ze heel mooi. Ook benoemde ze dat ze met veel energie het gesprek weer uit was gegaan.

Daarnaast benoemde Laura dat ze door dit bezoek weer kennis heeft mogen maken met een mooi project en dat ze het erg mooi vindt dat er steeds meer van dit soort projecten en initiatieven zijn. Ook vond ze het heel mooi om te zien dat de koppeling ook echt uit eigen keus en intrinsieke motivatie aangegaan is, dit was voor haar wel echt een mooi inzicht.
Laura sloot af met benadrukken dat dit bedrijfsbezoek echt bijdraagt aan het verbreken van de beeldvorming over jongeren met een beperking en dat veel bedrijven juist een verkeerd beeld hebben. Ze geeft aan dat deze doelgroep vaak voor hen onbekend is en dat door dit bezoek de drempel zeker kan verlagen en beeldvorming kan doorbreken.

Met deze erkenning voor de bedrijfsontmoetingen vanuit Conn-act is deze blog afgerond. Op naar nog meer bedrijven, nieuwe ontmoetingen en het doorbreken van de beeldvorming!

Zorg_en_Zekerheid_zorgverzekering
oranjefonds
Hogeschool Rotterdam
boschuysen_logo-1
fd16f8b3-1ab4-46f4-bc66-eac0eeee6c68
hbo drechtsteden
Sluiten